2023-09-07   Dodávka CT přístroje (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu CT přístroje (počítačového tomografu) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-07-13   RTG skiagraf pro Urgentní příjem s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému RTG skiagrafického přístroje s příslušenstvím, potřebné instalační/ technologická a montážní/transportní připravenost a poskytování pozáručních servisních služeb vč. ND, tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-07-13   RTG skiagrafie (Úrazová nemocnice v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nového přístrojového vybavení – RTG skiagrafie, včetně příslušenství a jeho pozáruční servis. Přístrojové vybavení se skládá ze stacionárního RTG skiagrafu s vertigrafem a mobilního RTG skiagrafického přístroje. Bližší popis přístroje je uveden v Příloze ZD č. 1 Technická specifikace. Nedílnou součástí této veřejné zakázky jsou stavební práce související s instalací nového RTG skiagrafu a navazující stavební práce vymezené zadávací dokumentací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-07-12   LFP – Fantom pro MR – opakování II (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fantomu pro MR dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění dle relevantních ustanovení Přílohy č. 4 – kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-06-30   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku VI (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. MEDIFINE a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-05-16   RTG přístroj s přímou digitalizací (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístroje s přímou digitalizací pro detašované pracoviště Nemocnice Hlinsko. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-04-27   RTG mobilní přístroje pro skiagrafii a skiaskopii (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks RTG DR skiagrafických mobilních přístrojů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks RTG skiaskopických přístrojů mobilních s C-ramenem do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: F medical s.r.o. MEDIFINE a.s.
2023-03-21   Dodávka a instalace radiodiagnostických přístrojů včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových radiodiagnostických přístrojů včetně příslušenství, nutné stavební úpravy a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-03-09   Skiaskopicko-skiagrafický komplet včetně záručního a pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění je dále demontáž/zpětný odběr stávajícího vybavení zadavatele, zajištění případných stavebních úprav a zajištění pozáručního servisu na dodaný předmět plnění, a to po dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-03-03   Skiagrafický RTG komplet (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka dvou nových nepoužitých skiagrafických RTG kompletů pro centrální radiodiagnostické oddělení, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-02-24   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 bude dodán 1 ks LED - světelného generátoru s optickými kabely pro anoskopy a rektoskopy. V části 2 bude dodán 1 ks abdominální sondy, 1 ks lineární sondy, 2 ks sektorové sondy a 1 ks víceúčelového sonografu. V části 3 bude dodán 1 ks ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní. V části 4 bude dodán 1 ks přenosné odsávačky Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání. V části 5 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. AURA Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. DN FORMED Brno s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. Lukáš Balihar MEDIFINE a.s. ProSpon, spol. s r.o. TraumaPro spol. s r.o.
2023-02-16   Celotělový CT skener (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Dodávka 1 ks celotělového CT přístroje střední třídy, včetně pozáručního servisu na 6 let, s diagnostickou stanicí, tlakovým injektorem a dalšího příslušenství pro Radiodiagnostické oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-02-16   Modernizace Nemocnice Třinec - III. etapa (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - mobilního RTG přístroje s přímou digitalizací, C ramene s přímou digitalizací, RTG počítačového tomografu (CT) včetně poskytování 8letého pozáručního servisu, digitálního panoramatického OPG a rehabilitačních přístrojů (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-12-30   Digitální RTG přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových nepoužitých digitálních RTG přístrojů, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-12-14   Ultrazvukové diagnostické přístroje II (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro RDG a Interní oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-12-09   RTG přístroj pro Nemocnici Tišnov (Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rentgenového přístroje a s tím související plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-12-06   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice - část 5. - radiodiagnostické přístroje (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů a systémů: 1. Digitální RTG přístroj s C-ramenem pro peroperační zobrazování, 1 ks; Digitální mobilní RTG skiagrafický přístroj, 1 ks; Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, 1ks; 2. Skiagraficko-skiaskopické pracoviště s C-ramenem, 1 ks; 3. PACS systém včetně datových úložišť, serverů a diagnostických stanic, 1ks to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. OR-CZ spol. s r.o.
2022-11-23   Dodávka RTG skiaskopického kompletu vč. stavebních úprav (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu - univerzální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce a záruční a pozáruční servis přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-11-01   C ramena (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického zařízení_C ramen, jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o dodávku a) C-rameno - zesilovač obrazu (C rameno), 1 kus b) C-rameno FP 2,3 kW (C rameno), 1 kus c) C-rameno FP 25 kW (podvozek a C rameno) 1 kus Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-10-11   RTG přístroje II (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů včetně pozáručního servisu na dobu 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-09-29   Modernizace Nemocnice Třinec II. Etapa, II. Část, Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Dodávka a instalace nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro její bezchybný provoz (zadavatel nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje), činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy včetně veškerých stavebních úprav nutných k instalaci a uvedení magnetické rezonance do provozu dále pak, bezplatná 2 letá záruka včetně komplexního servisního zabezpečení. Předmět plnění včetně příslušenství, přístrojových komponentů a souvisejících stavebních prací je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-09-26   Neurostimulátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurostimulátorů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-08-11   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. IV (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022) nepoužitých přístrojů: mamografický přístroj - RDG (1ks), intubační videosystém a zavaděče - ARIM (1ks), modulární UNI vozíky na boxy pacientů - ARIM (7ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. RADIX CZ s.r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - operační technika (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Servisními službami se rozumí: 1) Zaškolení obsluh dodaných přístrojů 2) Provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (BTK) 3) Provádění pravidelných kontrol nařízených výrobcem a dle platné legislativy 4) Provádění revizí 5) Provádění oprav a servisních služeb … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. MEDIFINE a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. Vexim s.r.o.
2022-07-14   Dodávka mobilního rentgenu (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks mobilního rentgenu pro Nemocnici AGEL Nový Jičín včetně plného servisu po ukončení záruky na dobu 8 let. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-07-01   Rentgenové přístroje (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu:Intraorálního přístroje s přímou digitalizací pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie,Digitálního pojízdného RTG přístroje pro Radiologickou kliniku, Digitálního skiagrafického systému se stropním závěsem rentgenky, elevačním vyšetřovacím stolem, sklopným vertigrafem, generátorem, kolimátorem, DAP metrem se třemi digitálními detektory pro Radiologickou kliniku, Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na Dětskou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. F medical s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-06-20   FN Ostrava - RTG skiagraf s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému RTG skiagrafického přístroje s příslušenstvím včetně instalační, technologické, montážní, transportní připravenosti a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. náhradních dílů tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-06-17   FN Ostrava- CT simulátor s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému CT simulátoru s příslušenstvím včetně instalační, technologické, montážní, transportní připravenosti, zajištění demontáže a odvozu stávajícího CT simulátoru, zajištění ekologické likvidace stávajícího CT a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. náhradních dílů tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-06-16   FN Ostrava - RTG přístroj pro mamografii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks RTG přístroje pro mamografii pro Ústav radiodiagnostický. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému RTG přístroje mamografii. Blíže viz Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 99 „REACT EU“ projektu „B1 Diagnostické systémy a systémy pro operativu“ (Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty -podpora péče o onkologické pacienty), reg. č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-06-14   Pojízdné RTG přístroje s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-06-13   Dodávky ultrazvuků a sonografů - opakovaná VZ 2. část (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových ultrazvukových a sonografických přístrojů, včetně příslušenství a softwaru - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-06-10   Mamograf (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem pro zobrazení 3D tomosyntézy a stereotaxe včetně kompletního příslušenství a záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-06-07   Dodávka RTG skiagraficko - skiaskopické stěny (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace (včetně nezbytných stavebních prací) a uvedení do provozu 1 ks RTG skiagraficko - skiaskopické sklopné stěny pro Nemocnici AGEL Nový Jičín včetně plného servisu po ukončení záruky na dobu 8 let. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-05-24   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 3 - Radiodiagnostika (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro radiodiagnostiku včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. V části č. 2 zakázky je součástí předmětu plnění poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z toho 2 roky bezplatný záruční servis + 8 let paušální měsíční úhrada … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-05-19   RTG skiagrafie a skiaskopie (RTG skiagrafie a skiaskopie)
Předmětem veřejné zakázky je dálkově ovládaný skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém s plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Bližší popis je uveden v Příloze 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-05-18   RTG digitální skiagrafický systém + skiagraficko-skiaskopický RTG systém (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skiagraficko-skiaskopického RTG systému a RTG digitálního skiagrafického systému pro potřeby Oddělení zobrazovacích metod v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci a příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava a instalace v místě plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků zadavatele • poskytování záručního servisu • likvidace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-05-17   Ultrazvukové diagnostické přístroje (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro ARO, RDG, Interní a gynekologické oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-05-17   Dodávka Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-05-12   Dodávka RTG přístrojů pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických RTG přístrojů, a to: 2 ks RTG pojízdných přístrojů, 1 ks RTG skiagrafického přístroje a 1 ks RTG skiaskopicko - skiagrafického přístroje a demontáž a ekologická likvidace stávajících přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-05-09   RTG přístroje (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu motoricky pojízdného RTG digitálního přístroje pro potřeby radiodiagnostického oddělení Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-04-22   React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na deset (10) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. Stargen EU s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-04-04   LSK věže II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka laparoskopických věží včetně příslušenství pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a Obilní trh 11, 602 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hoyer Praha s.r.o. MEDIFINE a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2022-03-24   Dodávka RTG C-rameno (Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých 2 ks RTG C-ramen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-03-07   Dodávka mobilního skiagrafického přístroje (Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nového, nepoužitého mobilního skiagrafického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-02-07   Dodávka ultrazvukových přístrojů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis 3 ks nových, nepoužitých ultrazvuků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-02-03   Dodávka stacionární digitální skiagrafie vč. případných stavebních úprav (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a 8letý pozáruční servis nového, nepoužitého a nerepasovaného digitálního skiagrafického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.